25.000 Ft felett a szállítás ingyenes

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlünk a Nomoregrey (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. A jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza
a) a www.nomoregrey.hu és nomoregrey.hu weboldalon (a továbbiakban együtt: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének, és

 1. b) az igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi Honlap-használatnak a feltételeit, valamint
 2. c) a Honlapon megjelenített terméket megvásárló, megrendelő, mástól kapó, használó, igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre – ide értve a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjét is – (a továbbiakban: Fogyasztó) vonatkozó szabályokat.

Kérjük, kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben feltételeink minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti azokat magára nézve.
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről a külön dokumentumban található adatvédelmi irányelvek rendelkeznek, amely weboldalunkon megtalálható, az alábbi címen: https://nomoregrey.hu/adatvedelmi-tajekoztato
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon máshol elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen írott magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, de a kölcsönös tiszteleten alapuló, tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytatja.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Szolgáltató

GR7 Hungary Kft.
Levelezési cím:6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 404.
Átvételi pont (csomagautomata) címe: a megrendelés során kerül megadásra, kiválasztásra
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:03-09-133114
Bejegyző Bíróság neve:
Adószám: 27096196-2-03
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10401165-50526856-56831004
IBAN: HU21 10401165-50526856-56831004
SWIFT: OKHBHUHB
E-mail cím: info@nomoregrey.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36209472182 +48734120170 +36205107852

A Honlappal kapcsolatos felhasználási feltételek

II/1. Felelősség

II/1.1. A Felhasználó felelőssége

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető, megkárosító magatartásért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felelőssége kizárólag a szerződésszegésért való felelősségig terjed.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak az I. pontban írt kapcsolat felvételi módok valamelyikének a használatával.

II/1.2. A Szolgáltató felelőssége

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat („Megosztás”) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a Felhasználó által jelzett kifogásolható tartalmat megalapozottnak találja, jogosult a tartalom haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

II/2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, valamint a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a nomoregrey.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, azok aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat törölni, felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

II/3. A honlapon folytatott tevékenység

nomoregrey.hu oldalon található webáruházban GR-7 őszülés elleni tonic online értékesítése történik.

II/4. A honlapon történő vásárlás

II/4.1. Regisztráció a Honlapon

II/4.1.1. Általános információk a regisztrációval kapcsolatban

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező. Felhasználó regisztrálni a „FIÓKOM” menüpont „REGISZTRÁCIÓ” almenüpontra kattintásával, a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, valamint lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére is feliratkozni.
Ha a Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

II/4.1.2. A regisztráció során megadandó adatok

A regisztrációs felületen a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
a)    A „Regisztráció” almenüpont alatt
•    Felhasználónév
•    Email cím
•    Jelszó
b)    A „Fiókadatok” menüpont alatt
•    Vezetéknév
•    Keresztnév
•    Email cím
•    Megjelenítendő név
c)    A „Szállítási adatok” menüpont alatt
•    Vezetéknév
•    Keresztnév
•    Cégnév
•    Ország
•    Irányítószám
•    Város
•    Utca, házszám
•    Megye
•    Telefonszám
•    Email cím
d)    A „Számlázási adatok” menüpont alatt
•    Vezetéknév
•    Keresztnév
•    Cégnév
•    Ország
•    Irányítószám
•    Város
•    Utca, házszám
•    Megye
•    Telefonszám
•    Email cím

A Honlapon a számlázási és szállítási cím azonossága esetén ezt a tényt a jelölő négyzetben a Felhasználó által jelölni szükséges. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Felhasználónak lehetősége van a szállítási címet megadnia.

A Felhasználónak ezen a felületen is lehetősége van feliratkoznia a Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató automatikus e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, amelyben a Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

II/4.1.3. A Felhasználó jogai és kötelességei a regisztráció során

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai valósak, továbbá, hogy szükség szerint frissíti azokat annak érdekében, hogy időszerűek, teljesek és a valóságnak mindenkor megfelelőek legyenek.
A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor, indoklás nélkül törölni a „FIÓKOM” menüpont „FIÓKOM / PROFIL TÖRLÉSE” gomb használatával.

Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszeréből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok automatikus törlését a kiszolgáló rendszerből. A profil törlése után az adatok visszaállítására többé nincs mód, sikerességéről a Szolgáltató automatikus e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

II/4.2. Megrendelés

II/4.2.1. Általános információk a megrendeléssel kapcsolatban

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

II/4.2.2. A Honlapon igénybe vehető termékkeresési lehetőségek

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett (pl.: ágyneműhuzatok,  akció) termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A menüben található kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek terméklapja jelenik meg. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

A Felhasználónak lehetősége van a „KERESÉS” menüpontra kattintva, a kereső mezőbe írva szabadszavas keresést lefuttatni, valamint kategória, szín, anyag és méret alapján is keresni az általa megvásárolni kívánt termékre. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti azt. Egyidejűleg a Felhasználó a keresési találatokat ár, népszerűség szerint sorba rendezheti, valamint méret, szín, anyag stb. alapján is szűrheti.

A keresés eredményeképpen a termékek azonos módon jelennek meg, mint a fent említett kategóriák esetében: lehetőség van lapozásra – amennyiben az adott keresés több oldalt kitevő találatot adna – és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

II/4.2.3. Terméklap, a termék kiválasztásának és kosárba helyezésének a folyamata

A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően a terméklapon tájékozódhat.

A Felhasználó a terméklapon található „KOSÁRBA RAKOM” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti a kosarába, valamint ugyanezen a felületen tudja megadni a megvásárolandó termék mennyiségét, annak pontos beírásával. A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék mennyiségét) Felhasználó a Honlap tetején, a “KOSÁR” ikon mellett megtalálható zárójelben látja.

A „KOSÁR” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap. A „KOSÁR” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját (megnevezés, termékfotó és a bruttó ár megjelölésével), a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése – szállítási díjjal növelt – végösszegét. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy terméket töröljön a kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.
Szolgáltató rendszere – automatikusan, a Szolgáltató szerverén –  eltárolja a kosár tartalmát, ha a Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. A Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, a Felhasználónak lehetősége van, a kosár kiürítésére a kosárba tett termék bal oldalán található „X” jelre kattintva. A megrendelésének módosítását a „Szerkeszt” gombra kattintva tudja elvégezni.

II/4.2.4. A kedvezményre jogosító kuponkód

Ha a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kuponkóddal, azt a „KUPONKÓD” feliratnál található adatbeviteli mezőbe beírva használhatja fel, a beírást követően a „KUPON BEVÁLTÁSA” gombra kattintással. A „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

II/4.2.5. A megrendeléshez szükséges adatok megadása

A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a Felhasználó a megjelenő felületen választhat, hogy
•    amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „BELÉPÉS” gombra kattintva az e-mail és a jelszó mezőbe belépési adatait megadva, vagy
•    a vásárlást vendégként folytatja és megrendelését regisztráció nélkül adja le.
Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a megrendelés teljesítéséhez szükséges (az ÁSZF II/4.1.2. pontjában meghatározott személyes-, szállítási- és számlázási) adatokat kell megadnia (a Honlapon regisztrált Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználónak ebben az esetben automatikusan a „Fizetési és szállítási lehetőségeket” ajánlja fel). Felhasználó a „Megjegyzés” pontban a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos szöveges üzenetet küldhet a Szolgáltatónak.
Következő lépésben a „SZÁMLÁZÁSI ADATOK”-tól jobbra Felhasználónak választania kell a szállítási lehetőségek, majd a fizetési lehetőségek közül.
A vásárlás véglegesítéséhez a Felhasználónak – jelölőnégyzet segítségével – nyilatkoznia szükséges a „Vásárlási feltételek” pontnál, hogy a Vásárlási feltételeket (hatályos ÁSZF) és az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és elfogadja, valamint a hírlevélre feliratkozásról.

II/4.2.7. A megrendelés elküldése (leadása)

Az oldal alján található „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintást követően a Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „FIÓKOM” „RENDELÉSEK” feliratra kattintva. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést Felhasználó időkorlát nélkül ki is nyomtathatja.

II/4.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés folyamatának befejezéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl.: termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl.: szállítási cím).

II/4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

II/4.4.1. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó a termékek ellenértékét (a termék szállítási-, vagy csomagküldési díjjal növelt árát) a megrendelés véglegesítésével egyidejűleg nem fizette meg, az általa véglegesített (a Honlap rendszerében küldött) megrendelés ajánlattételnek minősül, és annak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését ez utóbbi automatikus visszaigazoló e-mail útján – késedelem nélkül – visszaigazolja a Felhasználó felé.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (személyes-, szállítási- és számlázási adatok), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, amellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

II/4.4.2. A rendelés kijavítása, módosítása a véglegesítést követően

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és
a)    hibát (elírást, hiányosságot, stb.) vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő, általa megadott személyes-, szállítási- vagy számlázási adatok tekintetében, azt 12 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a megfelelő személynek történő teljesítés, vagy a megfelelő címre történő szállítás érdekében,

 1. b)    a megrendelés tartalmával kapcsolatos változtatást kíván végezni (pl.: termék, mennyiség tekintetében), úgy azt a lehető leghamarabb jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ilyen esetben a megváltozott tartalmú rendelés új ajánlattételnek minősül. Ha a Szolgáltató az elkésett felhasználói jelzés miatt már nem tud eleget tenni a kért tartalmi változtatásnak, az ebből eredő többletköltségek a Felhasználót terhelik.

II/4.5. Fizetés

A Szolgáltató az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja a Felhasználó számára:

Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.  A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Fizetés utánvétellel: amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. Ha a futárnál lévő mobil terminál valamely oknál fogva nem működőképes, erre vonatkozó felelősségét a Szolgáltató kizárja.

II/4.6. Számla

A Szolgáltató a Felhasználó részére a Billingo számlázó és számlakezelő programmal kiállított e-számlát küldi meg a programon keresztül a megrendelés során megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát nem kell kinyomtatni, elektronikus formában hiteles.

II/4.7. A Szolgáltató által a Felhasználó részére biztosított szállítási lehetőségek

II/4.7.1. Futárszolgálattal történő házhozszállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal vagy az MPL futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétköznaponként (hétfőtől-péntekig, az ünnepnapok kivételével), 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó a fenti időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a

Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
A csomagnak a futárszolgálat részére történő átadásáról a futárszolgálat értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a rendelés véglegesítésekor megadott email címre, amely tartalmazza a csomagszámot, valamint a szállítási időpont további pontosítására vonatkozó lehetőségre mutató linket.
A csomagszám birtokában a Felhasználónak lehetősége van a GLS vagy az MPL által biztosított online csomagkeresés funkció igénybevételére a nap bármely szakában.

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés leadása során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. A futárszolgálat három alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását ingyenesen.

Ha a harmadik kiszállítás – a Felhasználónak felróható okból – sikertelen volt, akkor az újabb kiszállítást utánvétellel történő megrendelés esetén a Szolgáltató csak akkor kísérli meg a futárszolgálat segítségével, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét, valamint 1400 Forint újbóli kiszállítási díjat átutalással a Szolgáltató részére kifizette és az a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A sikertelen kiszállítást követő újabb kiszállítás díja előre fizetés, vagy utalás esetén is 1400 Forint, amelyet legkésőbb a sikertelen kiszállítást követő 5. napig kell a Felhasználónak megfizetnie átutalással a Szolgáltató részére, ellenkező esetben a már kifizetett vételár – kiszállítási díjjal csökkentett összege – visszautalásra kerül a részére és a szerződés megszűnik.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően – a futár távozása után – a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában utólagosan elfogadni a Felhasználó részéről. A szállítólevél aláírásával a Felhasználó tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (így, nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a termék).

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

II/4.8. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 2-5 munkanap futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén. Ha valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késésekért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Ha külső, elháríthatatlan oknál fogva a rendelkezésre bocsátás fenti határideje tolódik, vagy a termék nem bocsátható a Felhasználó rendelkezésére, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja erről a Felhasználót (vis maior). Vis maior esetén a Szolgáltató a felelősségét a Felhasználó irányában kizárja.

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha
a)    a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b)    a szerződést a Felhasználó és a Szolgáltató külön megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

III. Elállási jog

III/1. Elállási jog gyakorlásának menete

Kizárólag Fogyasztó [ÁSZF Köszöntő c) pont] jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl.: levélben megküldve postán vagy e-mailben) az ÁSZF I. 3. és 15. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az a)-d) pontokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató – mind a postai úton, mind elektronikus levélben megküldött elállási nyilatkozatra válaszolva – e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban, postai úton megküldött elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) feladta a Szolgáltatónak, amit a postai bélyegző igazol (fontos, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma). E-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató ÁSZF I. 3. pontjában feltüntetett levelezési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 10 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 10 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató levelezési címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 10 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (csomagautomatába történő kiszállításért fizetett) költséget is. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

III/2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 1. a)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
  b)    a szükséges használatot meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használat következtében – a Fogyasztónak felróható okból – megrongálódott, megsérült, használhatatlanná vált termék esetében;
  c)    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
 2. Szavatosság

IV/1. Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

Fogyasztónak nem minősülő Felhasználóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a kellékszavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

IV/2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a ‎IV/1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó termékszavatossági igényét az ÁSZF I. 3. és 15. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével tudja közölni a Szolgáltatóval.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a termék gyártójával vagy a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A gyártó, Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy:
a)    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b)    a hiba a tudomány és a technika mindenkori állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
c)    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő az a)-c) pontok valamelyikét bizonyítania.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

V/1. Panaszügyintézés helye, ideje és módja

Felhasználó vagy Fogyasztó a termékkel, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az ÁSZF I. 3., 15. és 16. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével tudja közölni a Szolgáltatóval.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt (a továbbiakban: szóbeli) panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal megvizsgálja. Ha a szóbeli panasz során felvetett probléma azonnali megoldására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató szóbeli panasz esetén a Felhasználónak vagy a Fogyasztónak – legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – e-mailben megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát, amelyet egyedi azonosítóval lát el. Szolgáltató egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja, amely határidő kezdő napja a panasz Felhasználó vagy Fogyasztó általi postára adásának a napja.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót vagy a Fogyasztót.

V/2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Szolgáltató és Felhasználó közötti panaszkezelés, vagy a Szolgáltató és Fogyasztó közötti fogyasztói jogvita eredménytelenül zárul, az alábbi szervezetek (hatóságok, felügyelőségek) előtt kereshet jogérvényesítési lehetőséget a Felhasználó vagy a Fogyasztó.

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei
Területi Főfelügyelőség neve: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

 1. Az Általános Szerződési Feltételek, termékek árainak egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult az ÁSZF, a honlapon forgalmazott termékek árainak és egyéb feltüntetett áraknak az egyoldalú módosítására a jövőre nézve, a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést (Honlapon történő közzétételt) követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

VII. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

VIII. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Kosár